Η ποιότητα των πέλλετ ξύλου είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποδοτική λειτουργία ενός λέβητα ή μίας σόμπας ο οποίος λειτουργεί με καύσιμο pellet. Ιδιαίτερα στην περίπτωση οικιακών καταναλωτών, είναι απαραίτητη η χρήση μόνο πιστοποιημένων ποιοτικά pellets, τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους. Όταν τα pellets ξύλου εισήχθησαν για πρώτη φορά ως καύσιμο για την οικιακή θέρμανση στην Ευρώπη, μια σειρά από θέματα ποιότητας έκαναν γρήγορα την εμφάνισή τους. Τα θέματα αυτά σχετίζονταν τόσο με τη συμπεριφορά του καυσίμου κατά τον χειρισμό του (μεταφορά, αποθήκευση) όσο και με τις ιδιότητες καύσης του. Σημαντικά κριτήρια ποιότητας, όπως είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, τέφρα και σκόνη (θρύμματα), το υψηλό σημείο τήξεως τέφρας, η υψηλή θερμογόνος δύναμη και η υψηλή ανθεκτικότητα. Παραδείγματος χάριν, ένα βασικό ζήτημα ήταν η ανθεκτικότητα των pellets και η περιεκτικότητά τους σε σκόνη. Καθώς τα χύδην pellets οδηγούνται με πνευματικό σύστημα από τα φορτηγά μεταφοράς στο χώρο αποθήκευσής τους με μεγάλη ταχύτητα, σε περίπτωση χαμηλής μηχανικής αντοχής συνθλίβονται και μετατρέπονται σε πριονίδι. Το πριονίδι, όμως, έχει εντελώς διαφορετικές ιδιότητες καύσης από ότι τα pellets και δεν μπορεί να καεί αποτελεσματικά σε λέβητες pellet. Ένα αντίστοιχα σημαντικό ζήτημα είναι το περιεχόμενο σε τέφρα των καυσίμων, όπως και συμπεριφορά τήξης αυτής της τέφρας. Υψηλή περιεκτικότητα σε τέφρα, η οποία συχνά βρίσκεται να σχετίζεται με χαμηλότερη θερμοκρασία τήξεως τέφρας, οδηγούσε σε αποτυχημένη λειτουργία του λέβητα, καθώς η τηγμένη τέφρα επικαθόταν σε διάφορα σημεία του λέβητα εμποδίζοντας την ομαλή καύση των pellets. Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι υψηλή τέφρα οδηγεί στην εκπομπή αυξημένων ρύπων, γεγονός που δημιουργεί περιβαλλοντικά και αδειοδοτικά/νομικά ζητήματα στη λειτουργία του λέβητα. Επίσης η προέλευση του pellet είναι καθοριστική.