Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας pellet ξύλου EN PLUS τέθηκε σε ισχύ από το 2011 και απαιτεί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές. Η πιστοποίηση ENplus δεν καθορίζει μόνο πρότυπα ποιότητας για το προϊόν pellet, αλλά και για το εμπόριο του. Βασικό πλεονεκτήματα για έναν καταναλωτή να επιλέξει ENplus ποιότητας pellet ξύλου είναι η βεβαιότητα ότι προμηθεύεται πιστοποιημένης ποιότητας προϊόν, με συνέπεια να κάνει αποδοτικές, οικονομικές και οικολογικές καύσεις στο λέβητα ή τη σόμπα του. Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ14961-2 είναι στη διαδικασία μετατροπής του σε παγκόσμιο πρότυπο από τον Οργανισμό ISO.

Το εν λόγω πρότυπο, είναι το EN14961-2 “Στερεά βιοκαύσιμα – προδιαγραφές καυσίμων και των τάξεων – Μέρος 2: Pellet ξύλου για μη βιομηχανική χρήση”.

Το πρότυπο EN 14961-2 περιλαμβάνει τις κατηγορίες ποιότητας Α1 και Α2 τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν με τον όρο ENplus. Η κατηγορία Α1 είναι τα ανώτερης ποιότητα pellet ξύλου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οικιακούς λέβητες και σόμπες pellet. Η κατηγορία Α2 χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερης ισχύος εγκαταστάσεις, ενώ είναι και καύσιμο με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε τέφρα (στάχτη). Τα pellets για βιομηχανικές εφαρμογές πιστοποιούνται μέσω της κατηγορίας Β και δεν καλούνται με τον όρο ENplus.

Για την οικιακή θέρμανση σε ιδιωτικά νοικοκυριά, συνιστάται η χρήση μόνο πιστοποιημένων κατά ΕΝplus pellets ξύλου κατηγορίας Α1.

Pellet κατηγορίας Α2 χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές λεβήτων αυξημένης ισχύος (άνω των 100 kW) και διαφέρουν από την Α1 κατηγορίας ως προς την περιεκτικότητα σε τέφρα και την συμπεριφορά τήξης της τέφρας (η οποία είναι απαιτούμενη μέτρηση για το ENplus πρότυπο, αλλά όχι για το ΕΝ). Επίσης, το εύρος των βασικών πρώτων υλών για την παραγωγή αυτών των pellet είναι ευρύτερο από ό, τι για την κατηγορία ENplus Α1. Σε κάθε περίπτωση, οι κατασκευαστές λεβήτων πρέπει να επιτρέπουν και τη χρήση pellet κατηγορίας Α2 στου λέβητες τους.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διάφορων κατηγοριών pellet ξύλου σύμφωνα με το πρότυπο EN 14961-2.

Κατηγορίες & Χαρακτηριστικά Ποιότητας Pellet ξύλουσύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14961-2
Παράμετρος Ποιότητας Μονάδες Κατηγορία ENPlus-A1 Κατηγορία ENPlus-A2 Κατηγορία EN-B
Διάμετρος mm 6 or 8 +/- 1 6 or 8 +/- 1 6 or 8 +/- 1
Μήκος mm 3.15 – 40 3.15 – 40 3.15 – 40
Πυκνότητα (χύδην) kg/m3 >600 >600 >600
Θερμαντική αξία MJ/kg 16.5 – 19 16.5 – 19 16.5 – 19
Υγρασία % <10 <10 <10
Ανθεκτικότητα % >97.5 >97,5 >97.5
Τέφρα % <0.7 <1.5 <3
Σημείο Τήξεως Τέφρας °C >1200 >1100 >1100
Υλικό Προέλευσης(πρώτη ύλη)
  • Παρθένα ξυλεία
  • Μη χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου
  • Ολόκληρα δέντρα χωρίς ριζικό σύστημα
  • Παρθένα ξυλεία
  • Υπολείμματα κλαδεμάτων
  • Μη χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου
  • Δασικές και λοιπές καλλιέργειες & παρθένα ξυλεία
  • Μη χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου & χρησιμοποιημένα ξύλα