Οικονομικό Πέλλετ

Οικονομικό


Πλεονεκτήματα Πέλλετ

Στα πλεονεκτήματα Pellet έναντι του πετρελαίου ή φυσικού αερίου ξεχωρίζουμε τα εξής:

  • Η χρήση των Pellet είναι 60% Οικονομικότερη αυτής του πετρελαίου και 30% Οικονομικότερη αυτής του φυσικού αερίου.

Η θεώρηση αυτή μπορεί εύκολα να αποδειχθεί µε απλή ανάλυση των ενεργειακών ισοζυγίων των Pellet, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για να προσδιοριστεί το κόστος της ενέργειας μεταξύ αυτών των τριών πηγών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμο


Η χρήση των Pellet συμβάλει στην μείωση των εκπομπών CO2, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την εναρμόνιση της Ελλάδας με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το CO2 που παράγεται κατά την καύση των Pellets είναι αυτό που έχει απορροφήσει το φυτό κατά την διάρκεια της ανάπτυξής του με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένας κλειστός κύκλος μηδενικών εκπομπών CO2.

Διαβάστε περισσότερα
Οικολογικό Πέλλετ
Ελλνικό Pellet (Πέλλετ

Ελληνικό


Η εγχώρια παραγωγή Pellet εξασφαλίζει ενεργειακή αυτάρκεια και μείωση των εισαγωγών καυσίμων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 50% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου  της Ελλάδος οφείλεται στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Διαβάστε περισσότερα