Pellet – φιλικό ως προς το περιβάλλον ανανεώσιμο καύσιμο

Το Pellet θεωρείται ως το πιο αξιόπιστο -οικονομικό- ανανεώσιμο καύσιμο ολόκληρου του πλανήτη.

Η εξάρτηση της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα και η τεράστια κατανάλωση τους για την παραγωγή ενέργειας έχει χαρακτηριστεί από επιστήμονες και πολιτικούς ως ο βασικότερος παράγοντας για την όξυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη . Σε όλους μας είναι γνωστό ως φαινόμενο θερμοκηπίου, με όλες τις γνωστές συνέπειες (άνοδος μέσης στάθμης θάλασσας – ακραία καιρικά φαινόμενα).

Η χρήση των Wood Pellet (Πέλλετ Ξύλου) συμβάλει στην μείωση των εκπομπών CO2, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την εναρμόνιση της Ελλάδας με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το CO2 που παράγεται κατά την καύση των Pellets είναι αυτό που έχει απορροφήσει το φυτό κατά την διάρκεια της ανάπτυξής του με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένας κλειστός κύκλος μηδενικών εκπομπών CO2.

Η ουδετερότητα των Pellets ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν προκύπτει από το γεγονός ότι δεν εκλύουν κατά την καύση τους το συγκεκριμένο αέριο. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο για οποιαδήποτε καύση ένωσης που περιέχει άνθρακα. Η φιλικότητα των Pellets για το περιβάλλον απορρέει από το γεγονός ότι για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται φυσικές πρώτες ύλες. Οι οποίες είναι υπολείμματα υλοτομίας, πριονίδι, ειδικές καλλιέργειες που για την ανάπτυξή τους απορροφούν ίση ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα όση με εκείνη που εκλύουν κατά την καύση τους. Κατά συνέπεια, το συνολικό ισοζύγιο μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι μηδενικό.

Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία και έχει επιβεβαιωθεί πλήρως ότι τα Pellets βιομάζας αποτελούν το φιλικότερο προς το περιβάλλον καύσιμο. Σε σχετική μελέτη του κρατικού Τμήματος Εμπορίας και Βιομηχανίας της Μ. Βρετανίας (2003) όπου εξετάζονταν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από διάφορα καύσιμα, σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής τους, διαπιστώθηκε ότι ανά μεγαβατώρα (MWh), τα pellets βιομάζας παράγουν το 5% των αντίστοιχων εκπομπών του πετρελαίου.

Σε σύγκριση, δε, με το φυσικό αέριο (το οποίο «διαφημίζεται» για καθαρό καύσιμο) οι ίδιοι επιστήμονες εκτίμησαν ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το ανανεώσιμο καύσιμο pellet αντιστοιχεί μόλις στο 5,5% των εκπομπών του φυσικού αερίου.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο αποτελούν εξ ορισμού, ορυκτά μη ανανεώσιμα και εισαγόμενα καύσιμα σε αντίθεση με τα Pellet βιομάζας που είναι ανανεώσιμο καύσιμο. Για το λόγο αυτό πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα (carbon footprint) επιλέγουν pellet για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης και ξήρανσης.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (U.S.EPA) αναφέρει ότι οι σόμπες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμο καύσιμο pellets βιομάζας μολύνουν τόσο λίγο ώστε να μην είναι αναγκαία η πιστοποίησή τους από την U.S.EPA. (όπως γίνεται με τις συμβατικές σόμπες ξύλου).

Ειδικό Αυστριακό Ινστιτούτο για την Αστικοποίηση και την Κατοικία (Salzburger Institute for Urbanization and Housing) ανέφερε ως αποτέλεσμα έρευνας .Ένα μέσο νοικοκυριό στην Αυστρία που χρησιμοποιεί  ως ανανεώσιμο καύσιμο Pellets αντί για πετρέλαιο για τη θέρμανση συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να  μειώσει κατά 10 τόνους την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκλύει ετησίως.

Η απευθείας σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της χρήσης των pellets και της προστασίας του περιβάλλοντος αποδεικνύεται στην πράξη  και από το γεγονός ότι τις μεγαλύτερες καταναλώσεις Pellets εμφανίζονται σε χώρες και οικονομικά προηγμένες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες.

Προεξέχουσα αυτών είναι η Σουηδία, η χώρα με την μεγαλύτερη κατανάλωση pellets βιομάζας στην Ευρώπη. Η οποία χρησιμοποίησε περισσότερη βιομάζα από πετρέλαιο το 2009 για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Στη Δανία τα pellets καλύπτουν ήδη το 50% της θέρμανσης (έναντι μόλις 16% το 1980) και το 10% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού -θερμότητας με καύση pellets.

Μεταξύ της περιόδου 1980-2000 υπήρξε κατακόρυφη πτώση των εκπεμπόμενων ποσοτήτων μονοξειδίου του άνθρακα (CO) από συστήματα οικιακής καύσης Pellets γεγονός που αποδίδεται στην τεχνολογική εξέλιξη των συστημάτων αυτών.

Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) αποτελούν έναν εξίσου σημαντικό ρύπο κατά την καύση στερεών καυσίμων. Αντίστοιχα με την περίπτωση του μονοξειδίου του άνθρακα, είναι τόσο ραγδαία η εξέλιξη της τεχνολογίας των συστημάτων καύσης Pellets ώστε να έχει επιτευχθεί μείωση στα εκπεμπόμενα σωματίδια της τάξης του 10% μέσα σε μια εικοσαετία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές των PM10 από την καύση ανανεώσιμο καύσιμο Pellets είναι λιγότερες από το 5% εκείνων που εκλύονται από συμβατικά τζάκια με καυσόξυλα.