Η χρήση των pellet είναι 60% οικονομικότερη αυτής του πετρελαίου και 30% οικονομικότερη αυτής του φυσικού αερίου Η θεώρηση αυτή μπορεί εύκολα να αποδειχθεί µε απλή ανάλυση των ενεργειακών ισοζυγίων των pellet, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για να προσδιοριστεί το κόστος της ενέργειας μεταξύ αυτών των τριών πηγών.

Οικονομικότερο απο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

H θερμογόνος δύναμη των πιστοποιημένων ΕΝ Α1 Pellets ξύλου είναι 5 KWh/Kg.
Το κόστος των pellet είναι 0,25 €/Kg (250 ευρώ ο τόνος). Άρα το κόστος pellets ανά KWh είναι 0,25/5 =0,05 €/ΚWh .

H θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 10 KWh/lt. Το κόστος του πετρελαίου είναι 0,9 €/lt ή 1,06 €/Kg (πυκνότητα πετρελαίου 0,85Κg/lt). Άρα το κόστος του πετρελαίου ανά KWh είναι 1,06/10 =0,106 €/ΚWh .

Σήμερα το κόστος του φυσικού αερίου είναι στα 0,065 €/KWh (Στοιχεία από Εταιρεία Παροχής Αερίου)

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η χρήση pellet είναι 25% οικονομικότερη αυτής του φυσικού αερίου και 50% αυτής του πετρελαίου

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω μπορείτε να διαβάσετε εδώ και την μελέτη που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σχετικά για τον οικονομικότερο τρόπο θέρμανσης. Στο συμπέρασμα της μελέτης οι λέβητες pellet ξύλου αποτελούν την δεύτερη οικονομικότερη λύση θέρμανσης πίσω από τις αντλίες θερμότητας (οι οποίες όμως έχουν μεγάλο κόστος εγκατάστασης) και αυτό παρόλο που οι μελετητές έχουν θεωρήσει τιμή των pellet ανά τόνο τα 320 ευρώ κάτι που είναι εξαιρετικά υψηλό και βαθμό απόδοσης του λέβητα pellet 75% που είναι χαμηλός. Οι τιμές των pellet αυτή τη στιγμή είναι 250 ευρώ ο τόνος ενώ οι σύγχρονοι λέβητες pellet έχουν απόδοση 90%. Με αυτά τα δεδομένα τα pellets ξύλου κατατάσσονται στην πρώτη θέση των οικονομικότερων τρόπων θέρμανσης.

Πιστοποιημένο και ακριβές

Ο καταναλωτής του pellet μπορεί να ελέγξει άνετα την ακρίβεια της ποσότητας που παρέλαβε σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Το pellet απολαμβάνει σταθερότητα τιμών, η τιμή του δεν εξαρτάται ούτε από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις ούτε από τα χρηματιστηριακά παιχνίδια