Παραγωγική διαδικασία  για την δημιουργία Ελληνικού ποιοτικού Pellet Βιομάζας ή Woodpellet 

Υπάρχουν 6 διαφορετικά στάδια κατά την παραγωγική διαδικασία των Pellets

1) Αποθήκευση –Καθαρισμός των πρώτων υλών
Ένα καλό σύστημα αποθήκευσης των πρώτων υλών είναι απαραίτητο για την διατήρηση της βιομάζας μακριά από ακαθαρσίες και για την προστασία της από τις καιρικές συνθήκες. Η αυτοματοποιημένη τροφοδοσία της πρώτης ύλης από τον χώρο αποθήκευσης στον χώρο παραγωγής γίνεται μέσω κινούμενων πατωμάτων και μεταφορικών ταινιών. Στα μηχανήματα τροφοδοσίας υπάρχουν ανιχνευτές και μαγνητικοί διαχωριστές για την δέσμευση μεταλλικών αντικειμένων και αδρανών υλικών. Η παρουσία ακόμα και της παραμικρής ποσότητας προσμίξεων στο τελικό προϊόν είναι απαράδεκτη ενώ παράλληλα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρότατες φθορές στον εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας, (στον σφυρόμυλο και την πρέσα).

 

2) Τεμαχισμός-Άλεση βιομάζας
Προκειμένου η βιομάζα να αποκτήσει την κατάλληλη ομοιογένεια και κοκκομετρία που θα της επιτρέψει να ξηρανθεί και να πρεσαριστεί αποτελεσματικότερα οδηγείται σε σφυρόμυλο μεγάλης ισχύος όπου τεμαχίζεται και αλέθεται. Σε όλα τα στάδια ελέγχεται η υγρασία και η κοκκομετρία του πριονιδιού με σκοπό την καλύτερη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 

3) Ξήρανση βιομάζας
Η ξήρανση της βιομάζας στο επίπεδο του 10% είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτύχουμε την βέλτιστη ποιότητα. Χρησιμοποιούμε τον ξηραντήρα ζώνης (belt dryer) του Γερμανικού Οίκου Amandus Kahl και τον λέβητα βιομάζας της εταιρείας UNICONFORT.

 

4) Πελλετοποίηση
Τα Pellets παράγονται από την συμπίεση της κοκκοποιημένης βιομάζας σε ειδική πρέσα μέσα από τις τρύπες ανοξείδωτου καλουπιού με το οποίο είναι εξοπλισμένη και το οποίο δίνει στα Pellets τη χαρακτηριστική κυλινδρική μορφή τους. Η εφαρμογή υψηλών πιέσεων στην εισερχόμενη κοκκοποιημένη βιομάζα εξαναγκάζει το υλικό σε μια κίνηση μέσα από τις τρύπες του κυκλικού καλουπιού, με τη διάμετρο των συγκεκριμένων τρυπών να καθορίζουν, τελικά, και τη διάμετρο των παραγόμενων pellets. Καθώς αυξάνεται η ασκούμενη πίεση, αυξάνονται οι τριβές μεταξύ των κόκκων της βιομάζας με άμεση συνέπεια την άνοδο της θερμοκρασίας της. Η αυξημένη θερμοκρασία μαλακώνει την λιγνίνη (μία εκ των τριών βασικών ομάδων ενώσεων της βιομάζας μαζί με την κυτταρίνη και τις ημικυτταρίνες) η οποία δρα σαν συγκολλητική ουσία μεταξύ των σωματιδίων της βιομάζας.

Η ρύθμιση της κατάλληλης θερμοκρασίας για να γίνει αυτό επιτυγχάνεται μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού του καλουπιού, το οποίο θα πρέπει να δημιουργεί το απαιτούμενο επίπεδο αντίστασης στη ροή των σωματιδίων βιομάζας ώστε να αναπτυχθούν οι επιθυμητές πιέσεις- άρα και θερμοκρασίες.
Σε κανένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ΔΕΝ χρησιμοποιούμε χημικά συγκολλητικά. Η συνεκτικότητα και η ανθεκτικότητα των pellet που παράγουμε είναι άριστη και αυτό οφείλεται αφενός στην ποιότητα του ξύλου που χρησιμοποιούμε και αφετέρου στην ισχύ και την αξιοπιστία των μηχανημάτων που διαθέτουμε.
Με κατάλληλο σχεδιασμό του καλουπιού της πρέσας και προσεκτικό έλεγχο ολόκληρης της διεργασίας, τα pellets εξέρχονται από την πρέσα με υγρασία λιγότερο από 10%, πυκνότητα μεγαλύτερη των 600 kg/m³ και θερμογόνο δύναμη που υπερβαίνει τις 5 kWh/kg.

 

5) Ψύξη και Κοσκίνιση
Τα Pellets που εξέρχονται από την πρέσα είναι πολύ μαλακά και ζεστά (70-90 °C) για να μπορούν να αποθηκευτούν και συσκευαστούν ως έχουν. Κατά συνέπεια αφήνονται να ψυχθούν στον αέρα μέσω ταινίας μεταφοράς, ώστε να σταθεροποιηθεί η λιγνίνη. Αφού ψυχθούν και αποκτήσουν την επιθυμητή σκληρότητα, τα pellets διέρχονται από βιομηχανικά κόσκινα από όπου διαχωρίζονται από τις σκόνες και τα θρύμματα. Τα διαχωρισμένα θρύμματα ανακυκλώνονται ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια της βιομάζας και να αυξάνεται η συνολική απόδοση της διεργασίας.

 

6) Συσκευασία και Αποθήκευση
Στην συνέχεια τα Pellet συσκευάζονται και ζυγίζονται είτε σε τυποποιημένους σάκους των 15 κιλών είτε σε μεγασάκους (big bags) των 1000 κιλών. Καθώς τα pellets αποτελούν υψηλής ποιότητας καύσιμο, οι συνθήκες αποθήκευσής του είναι απαραίτητο να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ποιότητάς του.